Az elkövetkezők olyan, a könyvelés tudománya által gyakran alkalmazott módszerek, melyek a stratégiai könyvelés és a vezetői számvitel területén túlnyúlva a mindennapi életben is segíthetnek a célkitűzésben és fókusz megfelelő irányban tartásában.

A vállalatok soktényezős környezetben tevékenykednek és ezen tényezők mindegyike kisebb, vagy nagyobb mértékben hatással van a cégre. Több könyvelőiroda vallja azt, sőt már az egyetemi könyvelő-képzésen is azt tanítják, hogy az üzleti világban az egyik legfontosabb tulajdonság az alkalmazkodóképesség. Ahhoz viszont, hogy egy vállalat alkalmazkodó képes legyen, ismernie kell az őt befolyásoló hatásokat.

A stratégiai könyvelési módszerek

Az itt bemutatott stratégiai könyvelési módszerek és piacelemzési módszerek teljes bemutatása rendkívül összetett és hosszadalmas lenne, így gondolatébresztőként itt ennek csak egy részét mutatjuk be egy budapesti könyvelő példáján keresztül. A közgazdásztanok és a stratégiai könyvelés eszköztárából ma már általánosan alkalmazott módszer a Pareto elemzés. Ennek lényege, hogy a hatások 80%-át az összes lehetséges okok 20%-a okozza.

Például adott budapesti könyvelő bevételének a 80% százaléka a vevői 20%-ának való számviteli szolgáltatásból származhat. Hasonlóan a bevételének 80% a munkával eltöltött idejének 20%-ának hatására keletkezik ennek a budapesti könyvelőnek. A könyvelésen túl ez az elv az élet legtöbb részére igaz.

Az a könyvelőiroda, mely alkalmazza a következőkben ismertetett a módszereket, a környezetelemzés után Pareto elemzéssel választja ki az erősen ható okokat. Ezáltal a könyvelő iroda az igazán lényeges okokra tud fókuszálni.

A könyvelés több részre osztva vizsgálja a vállalat környezetét. Távoli, általános, működési és belső környezetre. A budapesti könyvelővel elemzett gyakorlati példán keresztül mutatjuk be a környezettípusokat és az őket elemző módszereket. A vállalatnak ebben az esetben is döntően alkalmazkodnia kell.

A stratégiai könyvelés STEP elemzése

A stratégiai könyvelés STEP elemzést alkalmazz a tág környezet feltérképezésére. Ez a stratégiai könyvelési módszer a Társadalmi (Social), Technológiai (Technological), Gazdasági (Economical) és Politikai (Political) hatásokat vizsgálja. A könyvelőiroda először meghatározza, hogy mely hatások pozitívak, és melyek negatívak. Ezután a stratégiai könyvelés Pareto elemzéssel meghatározza a legfontosabb okokat.

Például egy budapesti könyvelőnek társadalmi ok lehet, hogy csökken az ifjúság körében a vállalkozási kedv és így kevesebb igény mutatkozik a könyvelés iránt. Ezt ellensúlyozó pozitív hatás lehet például a női vállalkozók számának növekedése, ami ezáltal a könyvelőirodák is több megbízást kaphatnak. Pozitív technológiai hatás a budapesti könyvelő vállalkozására, hogy fejlődnek a könyvelő szoftverek és ezáltal kevesebb idő alatt több könyvelési munkát tud elvégezni.

A táv-könyvelés elterjedése, mint pozitív hatás

Hasonló pozitív hatás a táv-könyvelés elterjedése, ami folytán a könyvelőiroda már elektronikus úton is fogadni tudják az adott dokumentumokat. Negatív gazdasági hatás egy gazdasági válság, ahol csökken a vállalkozási és kockázatvállalási hajlandóság, és a könyvelő megbízásainak száma esik.

Ellenben a globalizáció sok szolgáltató, köztük sok könyvelőiroda lehetőségeit is kiszélesítette. Ha az állam támogatja a vállalkozásokat (politikai hatás), az többek között növeli a keresletet a könyvelés iránt is. A környezet stabilitása vonzóvá teszi az országot a külföldi befektetők számára, akik közül várhatóan helyi, budapesti könyvelőnek adják a kihelyezett leányvállalat könyvelési feladatait.

Porter öttényezős erőtérmodellje a könyvelésben

A vállalatok csak kivételes esetben tudnak a tág környezet számtalan elemére hatással lenni. Egy könyvelőiroda a működési környezet elemzésére leggyakrabban Porter öttényezős erőtérmodelljét alkalmazza. Ennek tényezői a versenytársak közötti verseny, a piacra újonnan belépők, a beszállítók, a vevők és a helyettesítő termékek, szolgáltatások.

Ha egy budapesti könyvelőt a verseny tulajdonságai érdeklik, akkor meg kell ismernie, hogy a könyvelő szakmában milyen erős versenytársakkal áll szemben. Birtokol-e valamilyen megkülönböztető tulajdonságot, előnyt egy-egy konkurens könyvelőiroda, amely hatással lehet az említett budapesti könyvelő piaci erejére.

A helyettesítő szolgáltatások kategóriájában lényeges információ a vevők hűsége, illetve elvándorlási hajlandósága, és a helyettesítő szolgáltatások ár/érték aránya a budapesti könyvelő számára.

Porter öttényezős erőtérmodellje a könyvelésben

Az árérzékenység, hozzáférhetőség, beszállítók hatása a budapesti könyvelő piaci mozgásterére

A vásárlók szempontjából lényeges, hogy mekkora a kereslet és kínálat aránya. Ha a vevők erősen árérzékenyek, akkor a budapesti könyvelőben felmerülő kulcskérdés lehet a könyvelés árának meghatározása. A könyvelőiroda kevéssé kell, hogy tartson az új belépőktől, ha azok nehezen férhetnek hozzá az értékesítési csatornákhoz, vagy a politikai környezet megnehezíti a piacra belépni kívánó újabb könyvelőiroda dolgát.

A könyvelőiroda beszállítóiknak minél kevesebb lehetséges vevője van a piacon, annál erősebb a tárgyalási pozíciója a budapesti könyvelőnek. Ezen kívül az is lényeges, hogy hány beszállító dolgozik a piacon. Látható, hogy a könyvelőiroda beszállítókkal való tárgyalóerejét hasonló feltételek erősítik, ami a budapesti könyvelő pozícióját gyengítették az ő vevőivel szemben.

A SWOT stratégiai könyvelési és üzleti elemzési modell

A utolsónak bemutatott SWOT stratégiai könyvelési és üzleti elemzési modell egyszerre foglalkozik a külső és belső környezettel. Ha nem az üzleti élettel kapcsolatos döntést akar hozni az ember, akkor is rendkívül hasznos, ha az itt ismertetett könyvelési módszer alapján értékeli ki a helyzetét. Az ezzel foglalkozó könyvelőiroda elemzésében szerepelnek saját erősségei (Strengths), gyengeségei (Weaknesses), kívülről jövő lehetőségei (Opportunities) és veszélyei (Threats).

A budapesti könyvelő erőssége lehet például a legfejlettebb szoftverek használata, a könyvelési szaktudás folyamatos naprakészen tartása. Ugyanilyen erősség lehet a könyvelőiroda könnyű elérhetősége, megközelíthetősége. A külső hatások közül lehetőség lehet például egy megpályázható fejlesztési támogatás, ami a budapesti könyvelő szakma fejlesztését célozza, viszont veszélyt jelenthet a gazdasági helyzet romlása.

Ez esetben a könyvelő értelemszerű célja, hogy az erősségeire és lehetőségeire építve növelje piaci erejét, szolgáltatásának színvonalát.

Ezek a stratégiai könyvelési módszerek pusztán vezérfonalak, hiszen jó pár könyvelőiroda saját módszert fejlesztett ki, amik jobban illettek egyéni igényeikhez.