Irodánk szolgáltatásai közé tartozik 2018. július 1-től az egyszerűsített végelszámolás rendszerében történő megszüntető eljárás lefolytatása. Idéntől ezen eljáráshoz nem szükséges ügyvédet megbízni, a teljes folyamatot elektronikus úton az adóhatóság közreműködésével a könyvelő önállóan el tudja végezni.

2018. július 1-től kibővítették az egyszerűsített végelszámolás alkalmazhatóságának lehetőségét azon társaságokra, amelyek a Cégtörvény hatálya alá tartozó, cégbíróságon nyilvántartott cégek és a számviteli törvény 155. §-a szerinti könyvvizsgálatra nem kötelezettek, illetve a végelszámolás kezdő időpontjától számított 150 napon belül a végelszámolási eljárást befejezik.

Az új jogszabály szerint a Kft-k és az Rt-k számára is választható az egyszerűsített végelszámolás. Az egyszerűsített végelszámolás esetén az végelszámoló választására nem kerül sor, a végelszámolót terhelő feladatokat a cég vezető tisztségviselői látják el.

Mit kell tennie, ha egyszerűsített végelszámolás keretein belül szeretné megszűntetni vállalkozását?

 • Az egyszerűsített végelszámolás megindítását az állami adóhatóságnak kell bejelenteni (ebben az esetben nem kell ügyvédnek eljárni a végelszámolás során)
 • A cégbíróság az adóhatóság elektronikus értesítése alapján automatikusan jegyzi be a cégjegyzékbe a cégnévnek (rövidített névnek) végelszámolásra utaló toldattal való módosítását és az egyszerűsített végelszámolás kezdő időpontját.
 • A cégbíróság az adóhatóság értesítését követően automatikus intézkedéssel a Cégközlönyben közleményt tesz közzé az egyszerűsített végelszámolás megindításáról.
 • Az egyszerűsített végelszámolás befejezését a cég – az egyszerűsített végelszámolás lefolytatására nyitva álló határidő alatt – az adóhatóságnak jelentheti be, amelyről az adóhatóság elektronikus úton értesíti a cégbíróságot.
 • Az egyszerűsített végelszámolás befejezésekor a legfőbb szerv az előterjesztett iratok, illetve a vagyonfelosztás tárgyában határozatot hoz.
 • A társaság az adóhatósági bejelentéssel egyidejűleg köteles elektronikus úton, az E-ügyintézési törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon megküldeni a cégbíróság részére a tulajdonosok által elfogadott vagyonfelosztási javaslatot, továbbá az előbb említett határozatot.
 • Az adóhatóság a cég bejelentésétől számított harminc napon belül elektronikus úton értesíti a cégbíróságot, ha a cég törlésének adóigazgatási és társadalombiztosítási szempontból akadálya nincs.
 • A cég az adóhatósági bejelentéssel egyidejűleg köteles elektronikus úton a Cégtörvény 115. § (2) bekezdésében írt cégiratokat megküldeni a cégbíróság részére

Határidők

A cég végelszámolása egyszerűsített módon történhet, ha a végelszámolása kezdő időpontjától számított százötven napon belül a végelszámolást befejezi.

 • A cég hitelezői a követeléseiket a végelszámolás megindításának közzétételét követő negyven napon belül jelenthetik be a végelszámolónak
 • Az egyszerűsített végelszámolás befejezését a cég – az egyszerűsített végelszámolás lefolytatására nyitva álló határidő alatt – az adóhatóságnak jelentheti be, amelyről az adóhatóság elektronikus úton értesíti a cégbíróságot.
 • Az adóhatóság a cég bejelentésétől számított harminc napon belül elektronikus úton értesíti a cégbíróságot, ha a cég törlésének adóigazgatási és társadalombiztosítási szempontból akadálya nincs.
 • A cég az adóhatósági bejelentéssel egyidejűleg köteles elektronikus úton a Cégtörvény 115. § (2) bekezdésében írt cégiratokat megküldeni a cégbíróság részére .

Fizetési kötelezettség

 • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 57. § (1) bekezdésének f) pontja alapján illetékmentes a megszűnt cég törlése iránti kérelem, ideértve az egyszerűsített végelszámolásban – a végelszámoló személyének bejelentésével együtt – előterjesztett törlés iránti kérelmet.
 • A Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján a cég kérelemre történő törlésének közzététele ingyenes.

Egyszerűsített végelszámolás kapcsán elkészítendő dokumentumok

 • Alapítói határozat
 • Közgyűlési jegyzőkönyv
 • Tagok gyűléséről készült jegyzőkönyv
 • Taggyűlési jegyzőkönyv
 • Vagyonfelosztási javaslat