A könyvelőiroda

A könyvelőiroda munkásságát a közös célok elérésének érdekében az ügyfelek igényeinek teljes körű, és a könyvelőiroda szerepén is túlmutató figyelembevételével alakítjuk és fejlesztjük folyamatosan.

Az emberi kapcsolatok jelentősége a Ködmön Könyvelőiroda életében

A könyvelőiroda életében elsődlegesek az emberi kapcsolatok, és kiemelten nagy hangsúlyt helyezünk ezek ápolására, hiszen ez az együttműködés egy hosszú távú, rendszeres találkozással járó bizalmon alapuló partnerkapcsolatot jelent.

A tervezéshez és hosszú távú gondolkodáshoz nélkülözhetetlen ez a kölcsönös bizalom, ami a könyvelőiroda magas szintű szakmai munkájához alapvetően járul hozzá.

A Ködmön Könyvelőiroda elhelyezkedése

A könyvelőiroda jelenlegi helyének kiválasztásánál a fentiekkel összhangban az alábbi szempontok játszottak szerepet:

 • a könyvelőiroda könnyű elérhetősége, így:

  • a könyvelőiroda könnyedén megközelíthető legyen tömegközlekedéssel

  • gépjárművel hasonlóan egyszerű legyen a könyvelőiroda elérése és a parkolás

 • a könyvelőiroda közelében több bank is legyen, hogy ügyfeleink pénzügyeik intézését könnyen hozzáigazíthassák a könyvelő látogatásához,

 • a könyvelőiroda olyan üzletcentrum közelében helyezkedjen el, hogy a könyvelés ügyintézése mellett a látogatók más tennivalóikat (akár vásárlás, stb.) is időkiesés nélkül elvégezhessék,

 • a könyvelőiroda kellemes környezetben helyezkedjen el, hogy maga a megközelítés is jó hangulatú lehessen, és utána a környéken kikapcsolódásra, pihenésre, illetve egyéb programokra is lehetőség nyíljon.

Ez biztosítja a könyvelőiroda nyugodt munkáját és a könyvelő kollégák kiegyensúlyozott munkavégzésére alkalmas helyet. Tekintettel arra, hogy a könyvelés nagy precizitást és figyelmet igényel, ez a szempont szintén elsődleges szerepet játszott.

A könyvelőiroda kapcsolódása a gazdaságba

Egy könyvelőiroda értelemszerűen szolgáltatói szektor része, ahol a könyvelők munkája és hozzáadott értéke testesíti meg a szolgáltatást.

A könyvelői munka kevésbé komplexebb része a bizonylatok felvezetése, stb. Tehát az analitikus nyilvántartások pontos vezetése.

A könyvelés során hozzáadott érték az adótanácsadás a cégspecifikus javaslatok, valamint a könyvelő munkáját érintő és meghatározó törvények folyamatos nyomon követése és beépítése a mindennapi munkába.

Ebből következően – bár elsőre sokszor fel sem merülne az emberben – egy könyvelőiroda kiadásai között jelentős forrásokat kötnek le az alábbi költségek:

 • A könyvelőiroda informatikai háttere és eszközei

  • a könyvelőiroda külső IT felügyelete

  • a könyvelő-szoftverek folyamatos aktualizálása a törvényi változásokat követve

 • A könyveléshez nélkülözhetetlen szakfolyóiratok, szakkönyvek

 • Konferenciák, továbbképzések, amelyen a könyvelőiroda munkatársai rendszeresen részt vesznek

 • Kötelező tanfolyamok a könyvelési munka végzéséhez

 • A könyvelőiroda postaköltsége – a könyveléshez kapcsolódó jelentős nyomtatott kommunikáció az állami szervekkel

 • Irodaszerek, nyomtatványok (papír, tintapatron) – a könyvelt tételek archiválásához, illetve a postai kommunikációhoz.

 • Munkabérek és annak járulékai

A fenti pontok mind alapfeltételei annak, hogy egy könyvelőiroda a munkáját magas színvonalon láthassa el.

A könyvelőiroda speciális helyzete a többi szolgáltatói tevékenyéggel szemben, hogy folyamatos kommunikációt kell biztosítson az állami szervek és a megbízói között, mindezt a törvényi változásokat maradéktalanul figyelembe véve.

A Ködmön Könyvelőiroda etikai kódexe

A Ködmön Könyvelőiroda Kft. eredményes tevékenységének, elismertségének záloga a cégben jelenlévő évtizedes tapasztalati tudás, és a könyvelőiroda által vallott értékek – úgymint tisztesség, teljes értékű kommunikáció, az együttműködő partnerek megbecsülése – érvényre juttatása.

A Ködmön Könyvelőiroda Kft. az etikai kódex megalkotásával erősíti meg mindazon morális értékeket és elveket, amelyek hozzájárulnak az emberi és partneri kapcsolatokhoz, és azok javításához, valamit a legmagasabb szintű szakmai munkavégzéshez, amely hozzájárul a könyvelőiroda hagyományainak és jó hírnevének megóvásához és növeléséhez.

 1. A Ködmön Könyvelőiroda Kft. belső-külső értékei, küldetése

  A Ködmön Könyvelőiroda Kft. küldetése és célja, hogy kis- és középvállalkozások részére minden részletre kiterjedő, magas szakmai színvonalú számviteli szolgáltatást nyújtson, a lehető legjobb ár / érték arányban. A könyvelőiroda ennek érdekében világos, egyértelmű stratégiát fogalmaz meg, ügyel arra, hogy filozófiáját, a céljait a könyvelő kollégák maradéktalanul ismerjék, elfogadják és magukénak tekintsék.

 2. A Ködmön Könyvelőiroda Kft. munkatársainak, könyvelő kollégáinak mindennapi munkavégzése során tanúsítandó hozzáállás

  A könyvelő kollégák szakszerű együttműködésének, és így a cég eredményességének alapja és feltétele, hogy minden munkavállaló képességei legjavát adva, lelkiismeretesen, felelősséggel végezze munkáját. A könyvelő munkatársak közötti összhang teszi lehetővé a kitűzött célok eredményes teljesítését, elérését.

  A Ködmön Könyvelőiroda Kft. szakmai és erkölcsi hitelének megteremtése és megőrzése érdekében a tárgyszerű, korrekt és segítőkész munkakapcsolatokat tartja alapvető normának. A könyvelő, és más beosztású munkatársak egyaránt szem előtt tartják, hogy a leírt betű, és kimondott szó is mindig kötelez!

  A Ködmön Könyvelőiroda Kft. biztosítja munkatársai számára a könyvelés és hozzá kapcsolódó tevékenységek eredményes elvégzéséhez szükséges tárgyi feltételeket. A rendezett környezet megóvása, helységek megfelelő használata a könyvelő, illetve egyéb beosztású munkatársak közös felelőssége.

  A Ködmön Könyvelőiroda Kft. értékeihez tartozik az iroda szakmai presztízséhez igazodó viselkedést és megjelenést tanúsító könyvelő, illetve egyéb beosztást teljesítő munkatársak. A kölcsönös tisztelet magadása, az előrevivő együttműködés, a belső összhang a könyvelő kollégák között elvárt és minden módon támogatott.

 3. A Ködmön Könyvelőiroda Kft. kapcsolata az ügyfelekkel

  • Teljes körű felelősségvállalás munkánkért, illetve ennek külön biztosítása a könyvelőiroda felelősség-biztosításával.

  • Gyors problémamegoldás a könyveléssel kapcsolatos kérdésekben.

  • Kétirányú kommunikáció az ügyfelek és a könyvelő kollégák között.

  • Garantáljuk a könyvelőiroda által kiadott minden információ hitelességét és realitását!

  • A szerződött partnereink igényeinek kielégítéséhez a lehető legmagasabb színvonalat biztosítja a könyvelő iroda!

  • Mind a könyvelő kollégáktól, mind a vezetéstől elvárt a teljes körű szakmaiság és naprakész szakismeret!

  • A maximális tisztelet megadása a könyvelőiroda partnereinek!

 4. A Ködmön Könyvelőiroda Kft. kapcsolata a partnerekkel, illetve beszállítókkal

  • A könyvelőiroda kötelezi magát arra, hogy partnerei felé szerződéses, illetve ígért kötelezettségeit maradéktalanul teljesítse.

  • Minden könyveléssel foglalkozó munkatárs a tőle elvárható előzékenységgel és segítőkészséggel képviselje a Ködmön Könyvelőiroda Kft-t.

  • A Ködmön Könyvelőiroda Kft. célja a hosszú távú, kölcsönösen előnyös, a magas minőségű és megbízható szakmai munka által elnyert bizalomra alapuló szakmai partneri kapcsolatok kiépítése!

  • Ennek érdekében a Ködmön Könyvelőiroda Kft. az elvárható maximális rugalmasságot biztosítja ezen kapcsolatok fejlesztése érdekében.

 5. A Ködmön Könyvelőiroda Kft. kapcsolata a társadalommal, kormányzattal

  A Ködmön Könyvelőiroda Kft. tiszteletben tartja versenytársait, azok hírnevét, és ezt minden munkatársától ugyanúgy elvárja a könyvelési szakma hírnevének, és presztízsének megőrzése érdekében.

 6. A Ködmön Könyvelőiroda Kft. kapcsolata a versenytársakkal

  A Ködmön Könyvelőiroda Kft. maradéktalanul tiszteletben tartja a jogszabályi előírásokat, és ezt mind könyvelő kollégáitól, mind partnereitől elvárja.

  A könyvelőiroda a társadalmilag elfogadott normák figyelembevételével, illetve az etika által megkövetelt magatartással viszonyul a közösséghez és alakítja kapcsolatait. A kiemelten hasznos társadalmi szervezetek támogatását ösztönzi, támogatja.